Türkiye'de bulunan koyun cinsleri ve türleri
Burada yerli koyun ırkları listelenmiştir. Türkiye'de her bölgede bakımı ve besiciliği yapılan koyun ırklarını inceledik ve sizin için derledik. Ülkemizde yetiştirilmesi kolay ve iklim şartlarına uygun koyunlar ve fiziki yapıları nelerdir? Soğuk ve sıcak değişken Anadolu coğrafyasında hangi koyun ırkları tercih edilmektedir. Buradaki koyun ırkları yerli ırklardır.

1. Akkaraman Koyunu

Akkaraman Koyunu

Orta Anadolu ve civarında bakımı yapılan koyun ırkımızdır. Yerli ırklar arasında en yapılı olarak bilinir. Vücut yapıları dar uzun olup, sırtları düzdür bazılarında çukurluk görülebilir. Baş yapıları uzun ve dar olur. Koçlarda genelde burun yapısı dışa büküktür. Bacaklar sağlam ve güçlüdür. Tırnakları dayanıklıdır ve zorlu arazilere uyumludur. Başlarında, bacaklarında ve boyun altlarında yün yapağı bulunmaz. Koyunlarda boynuz bulunmaz. Koçlarda hafif gelişmemiş boynuzlar olur. Bazı koçlarda ise hiç çıkmaz. Kuyrukları yağlı olup bakıldığında üç parçadan üst üste binmiş şekilde görünür.

 

Zorlu iklim şartlarına dayanıklıdırlar. Yetersiz beslenme, bakımda ve değişkenlik gösteren iklimlerde yaşayabilen bir türdür.

2. Morkaraman Koyunu

Morkaraman Koyunu

Doğu Anadolu ve civarında bakımı yapılan koyun ırkımızdır. Sağlam bir yapıya sahip ve iridir. Göğsü dar, boyun uzun bacaklar sağrıdan yüksektir. Kulakları büyük ve sarkıktır. Kafa yapısı vücuda göre öndedir ve incedir. Alın bölgelerinde çukurluk vardır. Burun yapıları dışbükey olup, koyunlarda hafif koçlarda belirgin biçimdedir.

 

Vücut renkleri kızıl, mor ve siyah şekilde görülür. Kafa, bacaklar daha koyu renkte olup ağız ve burun çevresi açık renktedir. Baş ve bacaklar çıplaktır. Göğüs altlarıda bazılarında çıplak bazılarında ise seyrek yapaklıdır.  Kuyrukları s formatında ve yağlıdır. Erkekler boynuzlu olurlar, dişilerde ise zayıf boynuzlu yada hiç boynuz olmaz.

Doğu Anadolu Bölgesinin zor iklim şartlarında rahatıkla bakımları yapılmaktadır. Zor şartlara ve yetersiz bakımlarda yaşayabilmektedir.


3. Kangal Akkaraman Koyunu

Kangal Akkaraman Koyunu

Sivas ve çevre illerde yetiştirilmektedir. Şekil olarak Akkaraman koyunu gibidirler, hatta anlaması güçtür. Dudaklar ince vücut yapıları ise iridir. Burun dışbükey olup kulaklar ise büyüktür. Göğüs yapıları geniş ve 14 kaburgaları bulunmaktadır. Dudak ve ayaklarda siyah lekeler bulunmaktadır. Baş, bacak ve karın altlarında yapağı yoktur. Boynuzsuzdur. Yağlı kuyruklu olup kuyruk şekli S formundadır.

 

Kurak ve sıcak iklimlerde yaşayan, uzun yol yürümeye dayanıklı bir koyun ırkıdır. Sürü içgüdüsü gelişmiştir.

4. İvesi Koyunu

İvesi Koyunu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Vücut yapıları orta ve sağlamdır. Kemik yapıları ince ve sağlamdır. Renkleri krem-beyaz renktedir. Baş renkleri ise beyaz, siyah ve kahverengi olmak üzere üç şekilde görünür.  Çoğunluğunun alınında beyaz bir leke vardır. Kuyrukları yağlı olup, üzerinde yağsız bir parça bulunur. Kuyruğun yağlı bölümünde alttan başlayıp ortaya kadar uzayan çıplak bir oyuk bulunur. Koçlarda boynuzlar geriye doğru ve helezonik biçimde kıvrımlıdır.  Hilal boynuzlu ve boynuzsuzlarınada rastlanmaktadır. Süt verimi yüksek bir koyundur.  Meme başları ve meme şekilleri değişkenlik gösterebilir.

 

Sıcak iklim koşullarına dayanıklı, analık içgüdüsü yüksek bir ırktır. Sürü içgüdüsü yüksek olup, uzun yol yürüyebilen bir koyundur.

5. Dağlıç Koyunu

Dağlıç Koyunu

İç Batı Anadolu civarında yetiştirilen bir koyun ırkıdır. Vücut yapıları küçüktür. Koçlar tipik şekilde olup, koyunlarda koç başlıdır. Sağrıları ve göğüsleri dar, cidago yüksektir. Kulak, ağız, göz ve bacaklarda siyah ve açık renklerde lekeler bulunmaktadır. Renkleri beyazdır. Vücutlarında siyah lekelerede rastlanır.  Lekeler yaşları ilerledikçe kırlaşmaya başlar. Boyun ve karın altları yapaklıdır. Boynuzlar yana kıvraktır ve kuvvetlidir.

 

Yetersiz besleme ve bakımda yaşama tutunan bir koyun ırkıdır. Bulunduğu ortam ve coğrafyaya adaptasyon sağlan koyundur.

6. Kıvırcık Koyunu

Kıvırcık Koyunu

Marmara, Trakya ve Kuzey Ege'de yetiştirilen bir ırktır. Süt ve et verimi olmak üzere iki tiptedir.

 

Etçi tipte vücut ve göğüs geniş ve yuvarlak, kaslar geli şmiştir. Sağrı hafif meyilli, bacaklar nispeten kısadır. Sütçü tipte vücut ve göğüs dar, bacaklar uzundur. Sırt hattı hafif çukur, sağrı hafif düşük önden arkaya doğru daralan yapıdadır. Vücut genellikle beyaz olup, siyah ve ala calık ta görülür. Baş, karı n altı, bacaklar ve bazılarında da gerdan yapağısızdır. Yapağı tipi kaba karışıktır. Erkekler öne doğru spiral boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir, üzeri uzun kıllarla örtülüdür. Kuyruk tarsal eklemine kadar, bazı hayvanlarda tarsus ekleminden aşağıya uzanır.

Sürü içgüdüsü ve engebeli arazilerde uzun mesafeleri yürüme kabiliyeti iyidir. Adaptasyon yeteneği yüksektir. Sağlam yapılı ve kanaatkâr olması nedeniyle kötü çevre koşullarına dayanıklıdır. Et ve süt verimi oldukça iyidir. Et yağının kas ve lif aralarında dağılmış olması ete yumuşaklık ve lezzet verir. Kıvırcık kuzularının eti açık renkli ve ince liflidir.

Aile işletmelerinde, yerleşik köy sürülerinde ve ticari işletme sürüleri şeklinde, 20-400 başlık sürüler halinde yetiştirilmektedir. Yüksek, makilik, soğuk ve nemli çevre şartlarına iyi adapte olmuştur. Yılın önemli bir kısmında otlatma uygulanır. Bakım ve besleme daha çok ekstansif koşullarda yapılır. Bölgede erken kuzu kesimi yaygın olduğundan kasaplığa ayrılan kuzular 25-30 günde, damızlığa ayrılanlar ise 60-70 günde sütten kesilirler.

7. Sakız Koyunu

Sakız Koyunu

Marmara ve Ege sahillerinde yetiştirilmektedir. Vücut yapısı yüksek ve dar, bacakları yüksektir. Vücut beyaz olup; ayaklar, kulaklar burun, yanak, göz kenarlarında, karın altlarında ve memelerinde siyahlıklar bulunmaktadır.  Sakız koçlarında boynuz spiral, koyunlarda ise boynuz bulunmamaktadır. Kuyruklar uzundur. Uç kısımları üçgen görünümlüdür ve yağlıdır. Kuyruk uçları yağsızdır. 

Sakız koyunu, süt verimliliği açısından verimli bir koyun ırkıdır. Memeleri sarkık, çoğunlukla iki meme başından fazladır. 

8. Norduz Koyunu

Norduz Koyunu

Norduz koyun ırkı 300 ile 400 yıllık bir koyun olarak biliniyor. Akkaraman koyun ırkının bir varyantı olduğu biliniyor.  Sadece Norduz Bölgesinde yetiştirildiği için, Norduz Koyunu adını almıştır.

Diğer hayvanlarda 12 kaburga bulunurken, Norduz koyununda 13 kaburga bulunuyor. Süt ve et verimi oldukça iyi. Başları beyaz ya da kül rengi, erkekler boynuzlu, dişilerin ise yaklaşık yarısı boynuzludur, yağlı kuyrukludur. Kuyruk üç parçalı olup üçüncü parça uzun ve aşağıya doğru sarkar" dedi.

Söyledim

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.soyledim.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!