Kızılderililerin Kullandığı Türkçe Kelimeler!
Kızılderililer için orta asyadan göç ettikleri süregelen bir söylentidir. Yapılan araştırmalara görede bu kanıtlanmıştır. Kızılderili dilindeki, Türkçe'ye benzer, eş anlamlı, duyuluş açısından andıran kelimeler nelerdir? Kızılderililer Türk müdür? Kızılderili ve Türkler aynı ırktan mı? Bütün merak edilenlerin cevabını azda olsa aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Kızılderili lehçeleri toplamda 600'e ayrılmaktadır.  Altay dil grubuna girmektedir.

Yapılan araştırmalarda Fransız dil bilimci  Dumesnil, Kızılderili dilinde 320 adet Türkçe kelime tespit edilmiştir. Daha sonradan Türk yazar Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan 110 adet kelime eklemiştir. Prof. Dr Mecit Doğru ise 60 kadar yerin benzer isimlerde olduğunu belirtmiştir.

Çift söylenen kelimelerde anlam ve söyleniş benzerlikleride örnek verilebilir.  Mesela Arizonada ki bir beldenin Kızılderililerden kalma adı “Hava-Su” Hem anlam söylenişi aynı hem de “Hava/gök ve su” anlamına gelmekte. Peru’da da “su” kelimesi oldukça yaygın: Kolla Suyo, Kondu Suyu, Ande Suyu gibi.

İnkaların “Akkapana”sı biz de “ak-kapı”. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan’ın kendi gözüne çarpan benzerliklerinden biri Meksika’da kaldığı bir mahallenin adı olan “Çapultepek” anlamı ise “Çalpulcu Tepesi”. Yine bunun gibi “Tepe Huan” da “Tepenin Hanı” anlamına gelmekte.

Bu tip çift kelimelerin benzerliği oldukça önemli. İsveçli Lenguist Prof. Swadesh’e göre, çift kelimelerin benzemesi halinde tesadüf ihtimali sadece birkaç milyonda bir!

Kızılderili çadırlarıda kullanılan desen ve motifler, Anadoluda kullandığımız kilim ve çadırlardaki motiflerle benzerlikler göstermektedir.

Bazı kızılderili kabilelerinin kurdukları cümlelerdeki imla kuralları, Türkçeyle benzer.

Kızılderili ve Türkçe arasındaki benzerlikler:

Kızılderililerde _ Türklerde;

Kin _KÜN (Göktürklerde _gün,güneş)
Hataa/Atea _ATA
Kan _KAĞAN
Uta/Uya/Utara _UTAĞ
Çinampas _ÇİÇEK
Kuç _ GÖÇ
Kayuka _KAYIK
İt-zcu-intli _İT, KÖPEK
Hkaz _KEZMEK(Gezmek)
Kuşkuş _KUŞ
Toos _TOZ
Yangi _YENGİ, YENİ
Te _DE (ek)
Kuççi/Kiçeeç _KİÇİ/KÜÇÜK
Raş/Naş _YAŞ
Yaşıl _YEŞİL
Kir _KİR
Çakira _ÇAKIR
Tano _TAMU (cehennem)
Tepe/Tepek _TEPEĞ(tepe)
Bire/Pire _ BİR
İg/İk _İKİ
Bas _BEŞ
Yax-Çıran _YILAN
Yokut _YAKUT
Ak_pana _AK-KAPI
Kapakto-kon _ERGENEKON
Aıtıl _İTİL (nehir, göl, deniz)
Yao-tl _YAĞI(düşman)
Tekun/Tokin _ TEKİN / TİĞİN (Eski Türklerde prenslere verilen unvan)
Dodohişça _ DUDAK
Tamazkal _ HAMAM (Temiz kal)
T-sün _ UZUN
Hogan _ HOPAN, Kerpiç ev
Missigi _ MISIR
Hu _ SELAM
Tete _ DEDE
Türe _ TÜRE, TÖRE
Atış-ka _ ATEŞ
Yanunda _ YANINDA
Aş-köz _ AŞ, YEMEK

Bir de Keçuaca var :

Tuka _ Tükür(mek)
Paku _ Bak/pak
Khapao _ Kaba
Ku _ Ko(mak) Koymak
Kaşa _ Kış
Kul’i _ Kül
Kal’ı _ Kalın
Kasa _ Kes (kesmek)
Tawga _ Tağ (dağ)
Khip-u _ ip
Çur _ Dur
As _ Az
La _ La,Le, İle (ekler)
Mi? _ Mi?
Tu/To _ Su


Diğer Kuzey Amerika dilleri ile Türkçe arasındaki benzerliklerden bazıları:

Miwok Kızılderilileri'nde "kuççi" - Türkçe'de "küçük"

Bir başka Kızılderili boyunda "kiçeeç" - Türkçe'de "küçük"

Arawak Kızılderilileri'nde "çakira" - Türkçe'de "çakır"

Bir başka Kızılderili boyunda ; "tos, uçun, yangi, kis" - Türkçe'de "toz, için, yeni, kız"

Maya dilinde "kin" - Türkçe'de "gün" (Eski Türkçe'de kün")

Birçok Kızılderili boyunda "kan" - Türkçe'de "han"

Terrawa Kızılderilileri'nde "ut", Allentiac Kızılderilileri'nde "uya", Lule Kızılderilileri'nde "utara" Aymara Kızılderilileri'nde "utah" - Türkçe'de "otağ, yuva, ev"

Güney Amerika Kızılderili boylarında "kayak" - Türkçe'de "kayık"

Aztekler'de "kuuş" - Türkçe'de "kuş"

Mayalar'da "ku" - Türkçe'de "kut"

Aztekler'de "it zcu intli" - Türkçe'de "it"

Kwaiute Kızılderilileri'nde "ghaz" - Türkçe'de "gez"

Bir başka Kızılderili boyunda "tano" - Türkçe'de "cehennem" (Eski Türkçe'de tamu)

Aztek ve Maya Kızılderilileri'nde "aıtıl" - Türkçe'de "nehir" (Eski Türkçe'de "ıtıl, itil)

Meksika, Guatemala ve Venezuella yörelerindeki Kızılderililer'de "tepe, satsi" - Türkçe'de "tepe, ses"

Bir başka Kızılderili boyunda "yaotl" - Türkçe'de "düşman" (Eski Türkçe'de yağı)

Bir başka Kızılderili boyunda "atlatl" - Türkçe'de "atılan mızrak"

Söyledim

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.soyledim.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!