Organize Sanayi Bölgeleri, neden kurulur? Faydaları nelerdir?
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), kuruldukları bölgelerde istihdam ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktadır. Üretim artmakta ve iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Organize sanayi siteleri neden kurulurlar? Bulundukları çevreye katkıları nelerdir?

Organize Sanayi Bölgeleri, bulundukları kentlerin her anlamda zenginleşmesini sağlamak amacıyla, kamu otoritesi kararı ile kurulur. Hem il bazında hem de ülke ekonomisi için önemli katma değerler sağlar. çünkü ekonomik gelişim ve büyüme için üretmek, ürettiğini satabilmek esastır.

Üretim süreci sadece ürün ortaya koymak değil bir sosyal ilişkiler bütünüdür. Bir ülkede işsizlik, ülkenin insan kaynaklarının tam anlamıyla kullanılamadığı anlamını taşımaktadır. Bu da beraberinde eşit olmayan bir gelir dağılımını getirmekte, eşit olmayan gelir dağılımı da toplumda olumsuzlara neden olacağından, tarih boyunca devletler özel müteşebbisi desteklemiş ve güçlendirmek için yöntemler geliştirmiştir.

Devletler, iş alanları açmak için maliyet çalışması yaparlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2014 verilerine göre; kişi başı yatırım maliyeti 429.000 TL'dir. Yani devlet her yüz kişiye iş alanı açabilmek için 42.900.000.TL yatırım yapmak zorundadır. Böyle bir yükü girişimciler ile paylaşmak için OSB'ler kurarak sanayicileri teşvik etmiş, üzerindeki yükü paylaşmış ve kamu yararı amacı gözetmiştir.

Devlet, OSB'ler sayesinde sanayicileri bir araya getirerek; ortak arıtma tesisleri ve atıkların kontrol altına alınması ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlar.

İşe yaramayan, tarıma uygun olmayan ya da atıl durumdaki arazileri ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde kullanır. 

Devlet, OSB'ler kurarak, tarıma uygun olmayan yani tarım yapılamayan arazileri kamulaştırma suretiyle vatandaştan alır, satın aldığı kişiye arazi değerini ödeyerek yarar sağlar ve ülke ekonomisine kazandırır.

Orman Bakanlığı'na bağlı ve uygulamada ülkemizde 2B arazileri olarak da nitelendirilen orman özelliğini kaybetmiş araziler ile yine hazineye ait ve tarıma uygun olmayan arazileri kullanarak OSB'lerin kurulmasına teşvik eder ve bu arazileri ekonomiye kazandırır.

Bir arada toplanan sanayi kuruluşları için sabit tüketim kalemi olan enerji, su gibi tüketim maliyetleri düşer. Toplu satın alma kanalı ile yatırım giderleri minimize edilir.

Böylelikle sanayiciler direkt maliyetlerini düşürür. Sanayi kurluşlarının faydası ekonomik kalkınma ve maaliyet düşüklüğünü esas alır. Hizmet verdikleri pazarda rekabetçi fiyat uygulamaları yapabilirler. öte yandan istihdam ettiği çalışanlarına daha iyi ücret ödeyerek, refah seviyesinin artmasını sağlarlar. Daha iyi bir refah seviyesi, daha mutlu bir insan, daha mutlu bir insan da daha mutlu bir toplum haline dönüşür. Güçlü bir sanayi güçlü bir ülke demektir. Bunun en yakın örneğini Avrupa'da sanayileşmesini tamamlayabilmiş ülkelerde görürüz.

Organize Sanayi Bölgeleri kümeleştikleri için, insan kaynağını yetiştirmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına meslek okulları kurar, eğitimli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkıda bulunurlar.

Kaynak: Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Katılımcılarından Kamuoyuna Duyurusundan

Söyledim

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.soyledim.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!