Osmanlı Tarihindeki En Önemli 10 Padişah
Başlık sizi şaşırtmış olabilir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu’nda bazı padişahların dünya tarihinde bıraktığı iz diğer padişahlardan daha fazla olduğu yadsınamaz bir gerçek. Biz de bu yazımızda Osmanlı Devleti tarihine damgasını vurmuş ve hakettiğinden daha az değer gören padişahları...

1. II.Osman (Genç Osman)

II.Osman (Genç Osman)

Osmanlı tarihine Genç Osman sıfatıyla ve Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isterken öldürülmesiyle geçmiştir. Tahta çıktığında henüz 14 yaşındaydı ama küçük yaşına rağmen yanlış giden bir şeyler olduğunu seziyordu. Osmanlı’da reform yanlısı ilk padişahlardan biriydi.  Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istedi. Fakat,  yeniçerilerin çıkardığı isyan sonucu katledildi.

2. Vahdettin

Vahdettin

Tıpkı abisi Sultan 2.Abdülhamid Han gibi son 150 yıllık siyasi tarihimizin en çok tartışılan isimlerinden birisidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin son padişahıdır. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması üzerine 17 Kasım sabahı oğluyla birlikte bir İngiliz gemisiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 1926’ya kadar yokluk içinde yaşadı daha sonra 16 Mayıs 1926’da İtalya’nın San Remo şehrinde vefat etti. Fakat cenazesine haciz konuldu ve defin işlemleri  gecikti. Daha sonra borçlar ödendi ve son Osmanlı padişahı Vahdettin Şam’a defnedildi.


3. Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

Batıda Muhteşem Süleyman (Suleiman the Magnificent), doğuda Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinen, 46 yıl padişahlık yaparak Osmanlı Devleti’nde en uzun süre görev yapan padişah. Söylediği sözler, yazdığı mektuplar ve yaşadığı aşklar ile medyanın her daim ilgisini çekmiş, hakkında birçok kitap yazılmıştır. Şu sıralar popular olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde de aşk hayatı ve ailesi ile olan ilişkileri ele alınmaktadır. Devlet sınırlarını en geniş hale getiren Kanuni, 2 saatte sonlandırdığı Mohaç Muharebesi’nin ardından Viyana’yı kuşatmış fakat alamamıştır. Muhibbi mahlasıyla şiir de yazan  yükselme devrinin bu son önemli hükümdarı Kanuni’nin, devrin en kudretli insanı olduğu söylenir.

4. Mehmet Çelebi

Mehmet Çelebi

Birçok tarihçiye gore Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusudur. 1402 yılında Ankara savaşının kaybedilmesinden sonra başlayan fetret devrinde (kardeşler arasındaki saltanat mücadelesi) dağılmanın eşiğine gelen Osmanlı Devleti’ni tekrar tek bir çatı altında toplamayı başararak devletin 500 yıl daha ayakta kalmasını sağlamıştır. Tahta çıkmadan evvel, önce kardeşi İsa’yı, sonra Musa ile birlik olup en büyük abisi Süleyman’ı daha sonra da Bizans İmparatoru II.Manuel ile ittifak kurup Musa’yı ortadan kaldıracak kadar zeki ve güçlü bir politikacıdır. Günümüzde pek bilinmese de Osmanlı Devleti’nin en önemli padişahlarından biridir.

5. III. Selim

III. Selim

En koyu ıslahatçı padişahlardan biriydi. Yeniçeri ordusunu kaldırmaya teşebbüs etti fakat yapamadı. Onun yerine,günün koşullarına uygun olarak  “Nizam-ı  Cedit” ordusunu ve bu orduyu beslemek için gerekli hazineyi kurdu. Bu modern ordu ile Napolyon Bonaparté’ın ordusunu mağlup etmiştir. Avrupa’da daimi elçilikler kurdurmuş, eğitim ve diğer alanlarda Avrupa’yı yakalamak istemiş, fakat o da diğer Islahatçı padişahlar gibi çıkan bir isyan sonucu öldürülmüştür. Hem de geleneğin aksine kanı akıtılarak.

6. II. Mahmud

II. Mahmud

Yenilikler ve reformlarla dolu bir dönem geçirmiştir. Yıkılmaya adım adım ilerleyen ülkeyi kurtarmak için elinden geleni yaptı. Yeniçeri ocağını kaldırdı.Bu olay, tarihe Vakayi Hayriye (hayırlı olay) olarak geçmiştir. İlk nufüs sayımı yapıldı, divan teşkilatı kaldırılarak bakanlıklar kuruldu,memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi .Zamanında  Tıb Okulu ve Harp Okulu açılmış,memurlara maaş bağlanmıştır. Sakalını ilk kesen padişah oldu, bu yüzden adı “Gavur Padişah”a çıktı. İlk vapuru satın aldı. 1839’da veremden öldü.

7. Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Düşünülenin aksine sadece 8 sene gibi kısa bir süre padişahlık yapmış olan Yavuz Sultan Selim; kısacık ömründe Trabzon’dan Mısır’a, Mısır ve Hicaz’dan  İstanbul’a kadar bütün Orta Doğu coğrafyasına hükmetmiştir. Çok sinirli olduğu ve sinirlendiği zaman büyük taş küpleri kaldırarak öfkesini dindirmeye çalıştığı rivayet edilir.  8 sene de 80 senelik iş yapan Yavuz Sultan Selim, hazineyi ağzına kadar doldurmuştur. Selimi mahlasıyla enfes şiirler de yazmıştır.

8. Osman Bey

Osman Bey

Aslında bu listeyi hazırlamamıza neden olan padişahtır. Eğer o olmasaydı bahsettiğimiz diğer padişahlar sıradan birer insan olarak kalacaklardı, kim bilir? Gençliğindeki atmaca tavırları Orhan Gazi’nin annesi Malhun Hatun’u tanıdıktan sonra durulmuş, babası Ertuğrul Gazi’nin vefatının ardından Kayı Boyu’nun Beyi olmuştur. 1299 yılında Osmanlı Devleti’ni kurduğunda etrafında yalnızca birkaç aşiret ile yola çıkmıştı. Ölmesine yakın en büyük vasiyeti olan Bursa’da gömülmek arzusunu oğlu Orhan Bey gerçekleştirmiş, Osman Bey Bursa’ya gömülmüştür.

9. 2. Abdülhamid

2. Abdülhamid

Kimilerine gore “Son Osmanlı Padişahı”, kimilerine gore “Kızıl Sultan”. Son 150 yıllık siyasi tarihimizde en çok tartışılan isimlerde ilk 3’e zorlanmadan girebilecek olan padişah. Hakkında yalan yanlış rivayetler havada uçuşmaktadır. Bunun sebebi ise Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndan pek çıkmaması ve gizemli bir hayatı olmasıdır. Bu dönem; Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet mücadelesinin,ayrılıkçı hareketlerin ve Balkanlarda bağımsız yeni devletlerin kurulduğu çalkantılı bir  dönem olmuştur.  Günümüzdeki pek çok kurumun temeli o dönemde atılmış,eğitim alanında da büyük bir atılım yapılmıştır. Bağdat, Medine ve Hicaz  demiryolları hattı ile Osmanlı’yı birbirine ve Avrupa’ya bağlamayı hedeflemiştir.

10. Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

İstanbul’un fatihi. Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlatan padişah. O dönemin ünlü İtalyan ressamı Bellini’ye   resmini yaptırdı. Otoriteyi merkezde toplayıp, Osmanlı’yı aşiret devleti havasından çıkardı. Henüz çocukken başladığı İstanbul’un fethi planlarını 21 yaşında, 53 günlük kuşatma sonrası başarıya ulaştırdı. Çok tartışılan Kanunname-i âlî Osman’ı (Devletin bekası için kardeş katlini uygun gören kanun) çıkardı. Batı’nın bizleri Anadolu’dan çıkartma hayallerini söndürdü.

Söyledim

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.soyledim.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!